Lietošanas noteikumi

Sveicināti vulkan-vegas-lv.click!

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šos Lietošanas noteikumus, jo tie nosaka jūsu piekļuvi un izmantošanu vulkan-vegas-lv.click. Izmantojot mūsu mājaslapu, jūs piekrītat šiem noteikumiem. Ja jūs nesaprotat vai nepiekrītat kādai daļai šo noteikumu, jūs nedrīkstat izmantot mūsu mājaslapu.

Kontas

Lai izmantotu dažas funkcijas un pakalpojumus mūsu mājaslapā, jums varētu būt nepieciešama konta izveide. Jūs esat atbildīgs par sniegtajiem reģistrācijas datiem un nodrošināt, ka tie ir precīzi un atjaunināti. Jūs esat atbildīgs par saglabāt savu konta informāciju konfidenciālu.

Mēs paturam tiesības slēgt kontu jebkurā laikā un no jebkādas iemesla, ja mēs uzskatām, ka pašreizējais konta lietotājs pārkāpj noteikumus vai izmanto mūsu mājaslapu negodīgi.

  • Jūs nedrīkstat dalīties savu konta piekļuves informāciju ar citiem lietotājiem vai trešām personām.
  • Jūs nedrīkstat veikt nelegālas aktivitātes vai izmantot nelikumīgas metodes, lai piekļūtu mūsu mājaslapas saturam vai pakalpojumiem.
  • Mēs neuzņemamies atbildību par jebkādu zaudējumu vai kaitējumu, kas rada no kļūdainas konta izmantošanas vai konta zudušanas.

Intelektuālais īpašums

Domaian.com un tās saturs (izņemot lietotāju veidoto saturu) ir aizsargāts ar intelektuālā īpašuma tiesībām. Jūs nedrīkstat izmantot mūsu mājaslapas saturu komerciāliem vai nelikumīgiem nolūkiem bez mūsu rakstiskas atļaujas.

  • Jūs varat izmantot mūsu mājaslapas saturu tikai personīgam, nekomerciālam mērķim.
  • Jūs nevarat modificēt, kopēt vai pārdot jebkādu mūsu mājaslapas saturu.
  • Mēs paturam tiesības izdzēst vai izmainīt jebkādu saturu mūsu mājaslapā bez iepriekšējas brīdināšanas.

Piekrītšana un grozījumi

Šie Lietošanas noteikumi ir spēkā no jūsu piekļuves brīža mūsu mājaslapai un turpinās spēkā, kamēr jūs izmantojat mūsu mājaslapu. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt vai grozīt šos Lietošanas noteikumus, un grozījumi stājas spēkā tūlīt pēc to publicēšanas mūsu mājaslapā.

Ja jūs turpināt izmantot mūsu mājaslapu pēc Lietošanas noteikumu grozījumu publicēšanas, tas nozīmē, ka jūs piekrītat grozītajiem noteikumiem.